פרסומות בעבר לעומת פרסומות בהווה הפעילות ומטרותיה הפעילות שבה תעסקו בשעתיים הקרובות תעסוק בפרסומת ומאפייניה. תחילה תלמדו על מאפייני הפרסומת- מהם השימושים שעושה הפרסומת ובאילו אמצעים רטוריים-לשוניים משתמשת בפרסומת כדי לשכנע את הנמענים. בהמשך תערכו השוואה בין הפרסומת בעבר לבין הפרסומת כיום. ולבסוף תעצבו מחדש פרסומת מהעבר, כפי שלדעתכם הייתה מעוצבת כיום. פרסומות בעבר - עיתון דבר מאפיינים של הפרסומת פרסומות בעבר ופרסומות בהווה.pdf יצירת פרסומת

 
 
פדגוגיה
חינוך חברתי ערכי וקהילתי
הכנה לצה"ל
פינת יעוץ
מועצת התלמידים
חקר שורשים
ספרייה
פינת זיכרון
משלחת פולין
הפינה להורות משמעותיתי
ארכיון כתבות
אנחנו בכותרות תשע"ח  
אנחנו בכותרות תשע"ז  
ידיעונים תשע"ח
מידע עירוני