יום ב', כא’ בסיון תשע”ט
דף הבית מידע להורה ולתלמיד מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

ביה"ס מקיף ט' היינו ביה"ס שפעל והתבסס במשך שמונה שנים כחטיבת ביניים עצמאית ובשנה"ל תשס"ח סיים את צמיחתו לחטיבה העליונה. בביה"ס לומדים תלמידים בכיתות ז'- יב' ומלמדים בו מורים. התלמידים לומדים בקמפוס רחב ידיים, חדש וחדשני כאשר לכל שכבת גיל מבנה ייחודי משלה. ה"אני מאמין" של ביה"ס בא לידי ביטוי הן בתחום הערכי- חברתי והן בתחום הפדגוגי. ראשית ביה"ס מאמין בחינוך התלמיד כאדם ערכי,חברתי הנוקט עמדה תוך כיבוד הבריות וכל זאת במסגרת תומכת המאופיינת בגבולות ברורים.היחס האישי וכבוד האדם שהוא כבוד התלמיד, המורה ההורה, הם אבני היסוד בעבודתנו החינוכית. בביה"ס קיימת מדיניות של דיאלוג מתמיד ודגש מיוחד מושם על יחס אישי ותומך. התפיסה החינוכית של ביה"ס נגזרת מתוך ראיית פעילות ביה"ס ברצף שש שנתי. החטיבה העליונה מהווה המשך טבעי של חטיבת הביניים. כמו כן תכניות הלימודים במקצועות השונים, התכניות בתחום החברתי ובתחום היעוצי- רגשי כולן נבנות ומפועלות תוך התייחסות לרצף השש שנתי. ביה"ס רואה את תפקידו בקידום הישגיו הלימודיים של כל תלמיד (מהמקום בו הוא נמצא) והבאתו לרמת הישגים נאותה ומיצוי המצוינות הפוטנציאלית שבו, זאת כדי לאפשר קבלת תעודת בגרות איכותית לקראת המשך הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה, כל זאת תוך התייחסות לשונות ולייחודיות של כל תלמיד כערך. התרבות הבית ספרית מושתתת על אורח חיים דמוקרטי, ערכי מסורת ישראל ותרומה לקהילה. דגש מיוחד ניתן לטיפול בפרט, לטיפול חינוכי הולם בבעיות משמעת ולמתן פתרונות הולמים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הצוות החינוכי מאמין כי מתן יחס אישי , תומך ועקבי של הצוות החינוכי/יעוצי ייצור אצל התלמידים תחושת שייכות ושותפות ויהווה בסיס לחיזוק התלמידים מבחינה רגשית, חברתית ולימודית. ביה"ס מאמין בפיתוח דיאלוג מתמיד בין מורים- הורים- תלמיד. בביה"ס פועלת מועצת תלמידים פעילה ודינמית הפועלת לקידום סוגיות בתוך ביה"ס ומייצגת את תלמידי ביה"ס בתרומה ענפה לקהילה. דיאלוג מקדם ותומך מתקיים במקביל גם עם ההורים בכלל ועם ועד הורים מרכזי בפרט, שבמשך שנים תמך ודחף להרחבת ביה"ס למקיף שש שנתי וזאת מתוך אמונה בדרכו החינוכית- פדגוגית של ביה"ס. ביה"ס מאמין בעבודה על בסיס של מטרות ויעדים משותפים ומתחדשים ולכן תהליך העבודה נעשה בהתאם לתכנית עבודה מסודרת המגדירה תפוקות ומדדי הצלחה ברורים. בנוסף לקביעת תכניות עבודה מקצועיות נבנית כל שנה תכנית עבודה בית ספרית שבה מוגדרות מטרות ביה"ס, יעדים , דרכי פעולה , לו"ז לביצוע, תפוקות ומדדי הצלחה ודרכים למעקב וביצוע. מתן מענה לשונות התלמידים בראייה שש שנתית- ביה"ס נותן מענה לימודי לכל תלמידיו ולפיכך קיימות בביה"ס מסגרות לימוד ומגמות מגוונות הן לתלמידים מתקשים והן לתלמידים מצטיינים גם בחטיבת הביניים וגם בחטיבה העליונה. מערך התמיכה לתלמידים מתקשים בחטיבת ביניים כולל בין השאר: פנמיות יום, וקורסי קיץ במקצועות היסוד הניתנים לתלמידים מתקשים, תוכנית אל"ה (לשילוב תלמידים מתקשים בחינוך הרגיל), שילוב (הוראה מתקנת לתלמידים לקוי למידה ותלמידים עם צרכים מיוחדים), חונכות (שיעורי תגבור ע"י סטודנטים), ומערך שיעורי עזר ותגבור במקצועות השונים במהלך שנת הלימודים. במקביל פועל ביה"ס לפיתוח מצוינות ומתן מענה לימודי הולם לתלמידיו המצטיינים . לשם כך קיימות בביה"ס כיתות מצטיינים בחטיבה העליונה וכיתות מופ"ת וכיתות מדעיות משכיתה ז'. כמו כן ביה"ס משתתף בתהליך האקדמיזציה שבמסגרתו תלמידי "מופת" משתתפים בקורס הכנה לאונ' (מול"א- בשכבה ח') ומתחילים את לימודיהם במסגרת אקדמית מכיתה טי והילך לשם צבירת נקודות לתואר ראשון . גיבוש זהות יהודית, ישראלית ודמוקרטית- במסגרת החינוך החברתי ביה"ס מקפיד לציין את חדי ישראל, אירועים לאומיים, מקיים דיונים קבועים בנושאים אקטואליים תוך חידוד שאלות ערכיות ודיון בנושאים שנויים במחלוקת. פועל ביה"ס פועל לטיפוח כלל תלמידיו במסגרת שיעורי בחירה בחטה"ב, חוגים בהמשך ליום לימודים, ופרויקטים שונים להעשרת התלמידים במסגרת החינוך החברתי ובהם: פרויקט מעורבות אישית בקהילה, פרויקט יזמים צעירים, , פרויקט לטיפוח האזרחות טובה (להיות אזרח- טרום הכנה לצה"ל), פרויקט חינוך לבריאות, פרויקט "חץ" לחקר שורשי המשפחה ועוד. מדיניות ביה"ס בנושא התמדה וביקור סדיר: אחד מעיקרי המדיניות החינוכית של ביה"ס, הנגזר ממדיניות המחוז והרשות העירונית, הוא להביא להחזקתם והתמדתם של כלל התלמידים שנקלטו בכיתה ז' והנקלטים בשלבי הביניים עד סוף כיתה י"ב. לשם כך בנה בית הספר תכנית מערכתית לשיפור ההתמדה והביקור הסדיר של תלמידיו שעיקריה: מניעת נשירה סמויה וגלויה של תלמידים ל ידי פיתוח מודעות והגברת האחריות של ביה"ס כלפי תלמידיו, פיתוח קהיליית בית ספר אכפתית התורמת לטיפול המיטביות של התלמיד, חיזוק התפיסה של ביה"ס כ"מערכת מטפלת" ולא "כמערכת ממיינת" , חיזוק הקשר עם ההורים ויצירת מערכת תמיכה לאיתור, טיפול ומעקב אחר תלמידים בסיכון בכלל ותלמידים עם בעיות ביקור סדיר בפרט. התכנית פועלת בביה"ס זו השנה הרביעית במסגרתה נבנה גם תקנון ביקור סדיר ייחודי לביה"ס , נבנו כלים לאיתור ומעקב אחר תלמידים וסיכון ונקבעו נהלים לטיפול. תכנית זו מניבה תוצאות חיוביות והביאה לשיפור הביקור הסדיר בביה"ס ולשיפור דרכי המעקב והטיפול בתלמידים בסיכון בכלל ובסיכון לנשירה בפרט. קידום אקלים בית ספרי מיטבי ביה"ס רואה בתחום היעוצי- חברתי/ערכי כחלק הכרחי ומכריע לשם השגת היעדים בתחום הלימודי פדגוגי. במוקד העשייה בתחום החברתי והיעוצי עומד פיתוח מיטביות התלמיד ושיפור רווחתו הנפשית תוך כדי שיפור ערכי המחויבות האישית וערכי התרומה לחברה. תחומי הפעילות של הצוות היעוצי הנם מגוונים וכוללים: פיתוח הצוות הבית ספרי והעצמתו, יעוץ לתלמידים, להורים ולמערכת, טיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים ,מתן קונסולטציה להורים ופיתוח והטמעת תוכניות התערבות ומניעה (מניעת אלימות, מניעת שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, חינוך מיני, התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, הכוון , יחסים בין המינים,שיפור מיומנויות למידה וכו'), לסיכום, תכנית העבודה הבית-ספרית ויעדים הנגזרים ממנה שמים דגש על קידום והצלחת כל תלמיד ותלמיד בביה"ס תוך התייחסות להיבט הפדגוגי-לימודי, להיבט החברתי-ייעוצי ולהיבט הארגוני בביה"ס.

 
 
פדגוגיה
חינוך חברתי ערכי וקהילתי
הכנה לצה"ל
פינת יעוץ
הפינה להורות משמעותית
מרחבים מקצועיים
מועצת התלמידים
ספרייה
חקר שורשים
משלחת פולין
פינת זיכרון
שעת חירום
פורומים
מידעון חודשי
ארכיון כתבות